Jogszabályi háttér

Részletesen a törvényi változásokról.

Tovább...

Jogszabályi háttér

Miután a nyáron elfogadott jogszabályok rögzítették a feltételeket, az őszi adócsomag vég...

Cikkek

A törvényjavaslat elfogadása óta a téma sokat forog a sajtóban.

Tovább...

Megoldások

Érdemes felmérni minden lehetőséget a megalapozott és fenntartható döntéshez.

Tovább...

Szakértők mondják

Eltérő helyzetek, eltérő megközelítések – egyvalami közös: a HR-esek nem béresítenek.

Jogszabályi háttér

Jogszabályi háttér

Miután a nyáron elfogadott jogszabályok rögzítették a feltételeket, az őszi adócsomag végérvényessé tette: 2019-től a bér mellett kedvezménnyel adható juttatások köre radikálisan leszűkül.

Juttatások 2019              

HOGYAN TERVEZHETÜNK 2019-BEN?

A nyári és az őszi adócsomag együttes hatására 2019. január 1-jétől jelentős mértékben szűkülni fog a jelenleg cafeteria keretében vagy azon kívül a bérnél kedvezőbb adóteherrel egyes meghatározott juttatásként, béren kívüli juttatásként, illetve adómentesen nyújtható juttatások köre.

A 2018-ban még bér mellett adható juttatások jelentős része jövőre munkabérként fog adózni.

A béren kívüli és egyes meghatározott juttatások 2019-es adóterhelését egyaránt befolyásolja a kétkulcsos egészségügyi hozzájárulás eltörlése és a helyébe lépő egykulcsos szociális hozzájárulási adó százalékos mértéke (19,5 %), valamint annak 2019 folyamán várható további csökkenése (17,5 %). Kizárólag a béren kívüli juttatások adóterhének a számítását érinti a 2019-től változó adólapszámítási metódus, azaz az 1,18-szoros szorzó eltörlése.

A fentiekben vázolt változásokat számszerűsítve: az egyes meghatározott juttatások adóterhelése rövid távon változatlan marad (40,71%), a szociális hozzájárulási adó 19,5 százalékos kulcsával számolva. A béren kívüli juttatások adóterhének 34,22 százalékról 34,5 százalékra történő átmeneti növekedésével kell számolni mindaddig, amíg a szociális hozzájárulási adó kulcsa nem módosul. A szociális hozzájárulási adó kulcsának jövő év közepén várható 17,5 százalékra történő csökkenése az egyes meghatározott (38,35%) és a béren kívüli juttatások (32,5%) effektív adóterhének csökkenését eredményezi majd.

I. Béren kívül juttatások

Kikerül a béren kívüli juttatások köréből a 100 ezer Ft összegű készpénz-cafeteria, ami jövőre – értékhatártól függetlenül – munkabérként fog adózni.

Ebben a kategóriában a Széchenyi Pihenő Kártyát adhatják 2019-ben is a munkáltatók, az ideihez képest változatlan feltételek mellett:

– a Széchenyi Pihenőkártya szálláshely alszámla évente 225 ezer forintig,

– a Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámla évente 150 ezer forintig,

– a Széchenyi Pihenőkártya szabadidő alszámla évente 75 ezer forintig adható.

Lényegi megkötés, hogy 2019-ben béren kívüli juttatást a versenyszférában évi 450 ezer forint értékben – vagy annak a munkaviszonyban töltött napokkal arányos részéig – adhat a munkáltató (rekreációs keretösszeg). Költségvetési szerveknél évi 200 ezer Ft a rekreációs keretösszeg.

Az egyedi és a rekreációs keretösszeget meghaladó utalások jövőre is egyes meghatározott juttatásként fognak adózni.

II. Egyes meghatározott juttatások

Jövőre nem adózhatnak bérnél kedvezőbben a valamennyi munkavállaló számára azonos feltételekkel és módon, vagy belső szabályzat alapján munkavállalók belső szabályzatban nem teljesítményalapon meghatározott köre részére történő juttatások (EDENRED Bevásárló kártya, Ezüst Kártya, Arany Kártya, Iskolakezdési Kártya, EDENRED juttatási Kártyák, ajándékutalványok).

Az egyes meghatározott juttatások körébe tartozik 2019. január 1-től:

 • a béren kívüli juttatások (tehát a Széchenyi Pihenőkártya) keretösszeg feletti része;
 • az önkéntes egészségpénztári célzott szolgáltatások kifizetői finanszírozása;
 • a csekély értékű ajándékok – ez évi egy alkalommal, a minimálbér legfeljebb 10 százalékát elérő értékben adható (EDENRED Ajándék – és Bevásárló utalvány, EDENRED Ajándék kártyák, EDENRED Juttatási Ezüst és Arany kártya);
 • üzleti ajándék (a vásárlóknak és viszonteladóknak adott EDENRED Ajándék – és Bevásárló utalvány, EDENRED Ajándék kártyák, EDENRED Juttatási Ezüst és Arany kártya) és reprezentáció,
 • egyéb üzletpolitikai célú juttatások (EDENRED Ajándék – és Bevásárló utalvány, EDENRED Ajándék kártyák, EDENRED Juttatási Ezüst és Arany kártya).

III. Adómentes juttatások

Az óvodai, bölcsődei szolgáltatás térítése – 2018-hoz hasonlóan – az adómentes juttatások körébe tartozik. Fontos változást jelent ugyanakkor, hogy a vállalatok nem csak a munkáltató, hanem a munkavállaló nevére szóló számla alapján is adómentesen, összeghatár nélkül számolhatják el a költségeket.

2019-ben adómentességet élvez a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet, valamint a kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet, illetve a könyvtári beiratkozási díj. Kiemelendő, hogy az adómentesség nem visszaváltható belépőjegy és bérletek esetében érvényesül a minimálbér erejéig, utalványokra (EDENRED Kultúra és Sport Kártya) az adómentesség nem lesz alkalmazható.

IV. Jövedelemként adózó juttatások

2019. január elsejétől a jövedelemként adózó elemek köre jelentősen bővül. A munkáltatók által gyakran használt juttatások közül ebbe a körbe tartozik

 • a minden munkavállaló számára azonos módon és feltételekkel, illetve belső szabályzat alapján a munkavállalók nem teljesítményalapon meghatározott köre részére, vagy teljesítmény alapú motivációként bérként is nyújtott juttatások (EDENRED Bevásárló, Ezüst, Arany, Iskolakezdési Kártya, EDENRED Juttatási Kártyák, ajándékutalvány)
 • a munkahelyi étkeztetés;
 • az Erzsébet-utalvány;
 • a helyi bérlet;
 • az iskolakezdési támogatás;
 • az önkéntes nyugdíjpénztári, egészségpénztári, önsegélyező pénztári hozzájárulás és támogatói adomány (ez esetben a magánszemély rendelkezhet az adójáról);
 • a 2018-ban még béren kívüli juttatásként adható készpénz-cafeteria értékhatártól függetlenül;
 • a sportrendezvényre szóló belépő a minimálbér felett, illetve sportbelépőre beváltható utalvány (EDENRED Kultúra és Sport Kártya);
 • a kulturális belépő a minimálbér felett és kulturális belépőre beváltható utalványok (EDENRED Kultúra és Sport Kártya);
 • a mobilitási célú lakhatási támogatás;
 • a lakáscélú támogatás;
 • a diákhitel támogatás;
 • a kockázati biztosítás.

[1] Az összevont adóalapba tartozó jövedelmeknél kedvezőbb adózás az EDENRED kártyák/utalványok tekintetében csak akkor alkalmazható, ha meghatározható az a termék, vagy szolgáltatás, illetve termék- és szolgáltatáskör, amelyben az utalvány felhasználható és az a magánszemélyeknek ki nem osztott utalvány kivételével nem visszaváltható, illetve a juttatással kapcsolatos jogszabályi feltételek teljesülnek.

A fentiekben megfogalmazott szakmai véleményünk, a jelenleg kihirdetett adójogi szabályozáson alapul (ideértve a hatósági értelmezést is). Az RSM Hungary Zrt. nem szavatolja valamely adózási eredmény, vagy következmény elérését, továbbá azt sem, hogy az egyes hatóságok, adóhatóságok jogértelmezése nem tér el az általunk képviselt szakmai véleménytől.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy konkrét ügyletek vonatkozásában a követendő eljárás csak az adott jogügylet minden körülményének részletes feltárását, elemzését követően határozható meg, a helytelen jogalkalmazásért, az ebből eredő jogkövetkezményekért, illetve a jogszabályok vagy azok hatósági értelmezésének megváltozásért az RSM Hungary Zrt. felelősséget nem vállal.